Благодарности

Сдружението изказва искрени благодарности на направилите парични и други дарения:
Юлия Берберян
Йордан Тренков
Росен Дамянов
Райко Масларски
Петър Балтов
Недялка Чакалова
Божидар Митков
Христо Кирчев
Павлина Маринова
Велислав Гроздев
Светослав Риболов
Ивелин Андонов
Петър Радушев
Евгени Пихуров
Виктор Вичев
Антон Луков
Таня Иванова

FACEBOOK
YOUTUBE