Благодарности

Сдружението изказва искрени благодарности на направилите парични и други дарения:
Юлия Берберян
Петър Балтов
Йордан Тренков
Росен Дамянов
Райко Масларски
Божидар Митков
Христо Кирчев
Павлина Маринова
Велислав Гроздев
Светослав Риболов
Ивелин Андонов
Петър Радушев
Евгени Пихуров
Виктор Вичев
Антон Луков
Таня Иванова

FACEBOOK
YOUTUBE