Задавани въпроси

В1. Как се става член на сдружението?
О1. Съгласно член 11 от Устава кандидатът представя заявление за членство по електронен път в уебсайта или писмено чрез изтеглен от уебсайта формуляр за членство. С кандидата се провежда кратко интервю (лично или по телефона), за да се установи неговото съгласие с устава и съпричастността му с идеите и целите на сдружението. Решението за членство се взема от Управителния съвет най-късно 1 месец след получаване на заявлението. Кандидатът за член се уведомява за взетото решение чрез имейл. Новият член заплаща встъпителната вноска и членския внос до края на текущата година и подписва Декларация, че ще спазва устава и ще работи за постигане на целите на сдружението. След това той получава членска карта, на която се отбелязва сумата, датата на издаване и годината на платения членския внос.

В2. Как се изчислява членския внос?
О2. Съгласно член 12 от Устава новите членове заплащат еднократна встъпителна вноска в размер на 10 лева. Членският внос за първата година се изчислява като броят на оставащите до края на годината месеци се умножава по 2 лева. Така нов член от 1 май (за 8 месеца) дължи 10+8×2 = 26 лв. За една календарна година дължимата сума от редовен член е 12×2 = 24 лв.

В3. Кога се заплаща членския внос?
О3. Съгласно член 12 от Устава дължимата сума за новите членове се заплаща в срок, указан в изпратения имейл (поне една седмица от датата на уведомяването на кандидата). За редовните членове дължимата сума се заплаща всяка календарна година най-късно до края на месец януари. Ако в указаните срокове сумите не се заплатят, членството се прекратява, за което съответния кандидат или член се уведомява чрез имейл.

В4. Как се заплаща членския внос?
О4. Съгласно член 12 от Устава дължимите суми се заплащат чрез превод по банковата сметка на сдружението УниКредит Булбанк IBAN: BG24UNCR70001522604758 BIC: UNCRBGSF или в брой на касиера или председателя след предварителна уговорка на телефони 0887 770 732 или 0886 254 492.  Допуска се заплащане на дължимите суми едновременно от няколко души в общ банков превод, като в превода задължително се отбелязват всичките имена.

В5. Как се прави парично дарение?
О5. Съгласно член 15, ал 5 от Устава сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица. Даренията и дарителите се описват на сайта на дружеството и в книга на дарителите. На дарителите се изпраща благодарствено писмо, подписано от Председателя. Начините на правене на парични дарения са два ‒ чрез превод по банковата сметка на сдружението УниКредит Булбанк IBAN: BG24UNCR70001522604758 BIC: UNCRBGSF или в брой на на касиера или председателя след предварителна уговорка на телефони 0887 770 732 или 0886 254 492.

FACEBOOK
YOUTUBE