История

На 26.3.2016 г. беше проведено Учредително събрание на сдружението с нестопанска цел „Приятели на Америка”. Списъкът на учредителите е поместен на страница История, а обща снимка на учредителите е поместена в Нашата галерия.

На събранието беше приет Уставът на сдружението. Уставът и Декларацията за членство съгласно чл.11, ал.3 от Устава може да изтеглите в Изтегляне на устав.

На събранието беше избран Управителен съвет и Контролен съвет. Списъците с членовете на ръководството, професионалните им данни и ресорите на отговорности са поместени на страницата Ръководство. Контактна информация за тях може да намерите на страницата Връзка с нас. Списъкът с дарителите на сдружението е на страницата Благодарности.

На заседание на УС бяха приети списък с нови членове, които ще бъдат уведомени чрез личен имейл за необходимите действия за придобиване на пълно членство и получаване на членска карта. Номерът на банковата сметка e: УниКредит Булбанк IBAN: BG24UNCR70001522604758 BIC: UNCRBGSF.

Софийски градски съд регистрира сдружението на 20.4. 2016. Да пожелаем успех и дълъг живот на „Приятели на Америка”.

*******************

Учредителите на сдружението „Приятели на Америка“:

 1. Борислав Бойков Чилингиров – Самоков
 2. Велислав Николов Гроздев – Варна
 3. Георги Иванов Миланов – Чирпан
 4. Даниела Мирчева Банкова – София
 5. Йордан Христов Тренков – София
 6. Костадин Стаменов Станчев – София
 7. Недялка Гочева Чакалова – София
 8. Павлина Кръстева Маринова – София
 9. Панайот Иванов Панайотов – София
 10. Петър Димитров Балтов – София
 11. Райко Василев Масларски – Самоков
 12. Светослав Светозаров Риболов – София
 13. Росен Светославов Дамянов – София
 14. Христо Йорданов Кирчев – Варна

FoundersMeeting26 March2016

Седналите отляво надясно: Петър Балтов, Велислав Гроздев, Росен Дамянов, Георги Миланов, Йордан Тренков, Панайот Панайотов. Правите отляво надясно: Светослав Риболов, Христо Кирчев, Борислав Чилингиров, Даниела Банкова, Райко Масларски, Павлина Маринова, Недялка Чакалова, Костадин Станчев.

********************

На 3.5.2016 бяха учредени клонове на сдружението във Варна и Бургас.

******************** 

На 1.9.2016 бeше учреден клон на сдружението в Самоков.

********************

На 18 март 2017 г. в Американския център в София беше проведено редовното годишно събрание на сдружението, на което беше направен отчет за дейността и приета програма за действие и бюджет през 2017 г. Избран беше нов Управителен съвет и Контролен съвет. След съдебната регистрация на промените ще поместим и информация за новото ръководство. Ето част от приетите документи: 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

на УС на сдружението Приятели на Америка за 2016 г.

Организационна дейност

 1. Провеждане на учредително събрание на 26.3. в София. Учредители на сдружението са 14 души, чиито имена са поместени на уебсайта.
 2. Избор на Управителен съвет: Йордан Тренков (председател и секретар), Павлина Маринова (зам. председател и касиер), Росен Дамянов (външни връзки и събития), Петър Балтов (счетоводство и финанси), Даниела Банкова (правни въпроси), Георги Миланов (Югоизточна България), Велислав Гроздев (североизточна България).
 3. Избор на тричленен Контролен съвет: Райко Масларски (председател), Недялка Чакалова (член), Борислав Чилингиров (член).
 4. Учредяване на клонове във Варна с управител Христо Кирчев, Бургас – с Димитър Митев, Самоков – с Райко Масларски.
 5. Създаване в рамките на сдружението на Клуб на родители с деца в чужбина.
 6. Приемане на Програма за действие на сдружението през 2016 г.
 7. Председателят даде през октомври кратко интервю за дейността на сдружението пред екип на телевизия BiT.

Публицистична дейност на уебсайта и фенстраницата

 1. Фенстраницата на сдружението се радва на добра популярност като за 1 година броят на абониралите се по свое желание читатели е над 1500. На фенстраницата се поместват ежеседмично 6 материала – два за историята на американската поп-музиката с линк към съответната песен, два с по няколко снимки от всеки от 50-те щата, два с поезия.
 2. Уебсайтът се актуализира с подходяща информация за историята на сдружението, обяви за предстоящи събития, отбелязване на празници, галерия със снимки от наши събития, от Америка и България, списък с членовете и дарителите. Поддържат се и голям брой линкове към ресурси, свързани с новини, политика, блогове, институции, бизнес и икономика, наука и технологии, култура и изкуства и др.
 3. На уебсайта бяха публикувани статиите: За приятелството с Америка, Статистика за Америка, Цитати за Америка, Американски технологии, Американски Нобелови награди, История на американската поп музика.
 4. Публикувани бяха във фенстраницата и уебсайта материали за официалните празници на САЩ: Ден на майката (8 май), Ден на паметта (последния понеделник на май), Деня на независимостта (4 юли), Деня на труда (първия понеделник на септември), Деня на бащата (третата неделя на юни), Деня на ветераните (11 ноември), Деня на благодарността (четвъртия четвъртък на ноември) и на България: – Великден, Деня на писмеността и културата (24 май), Деня на съединението (6 септември), Деня на независимостта (22 септември), Деня на будителя (1 ноември), Рождество Христово и Нова Година.

Събития

 1. Сдружението финансира две събирания на членовете по случай Деня на независимостта на САЩ и по случай Коледа.
 2. Организирано беше събиране на членовете на Клуба с деца в чужбина по повод Хелоуин.

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА

на сдружението „Приятели на Америка“ за 2017 г.

 1. Организация и популяризиране на сдружението:
 • разширяване на членската маса чрез индивидуални покани и провеждане на лятна и зимна кампания;
 • създаване на нови клонове.
 1. Поддръжка на уебсайта на сдружението:
 • поместване на официалните документи от общото събрание и др.;
 • поддръжка на галерия със снимки от събитията;
 • отбелязване на официалните празници на България и САЩ.
 1. Публикуване на уебсайта на писмени материали за американски постижения в различни области науките, технологиите, изкуствата, литературата, религията, философията, медицината, космоса, икономиката, военното дело, правото и др.
 2. Публикуване на фен-страницата в ФБ на четири поредици (всяка по един път седмично): президентите на САЩ (нова), американските щати (нова), американската поп музика (продължение от 2016), поезия (продължение от 2016).
 3. Събития
 • Ден на независимостта на САЩ (юли), Коледа (декември), Хелоуин (октомври), Деня на благодарността (ноември);
 • Тематични събития с наши и външни лектори и участници;
 • Тематични събития с деца
 • Събирането на феновете на американски автомобили (Ride`n`Roll) (май-юни);
 • Джазови вечери на открито в Южния парк A to Jazz (1-3 юли);
 • Посещения на концерти на американска музика;
 • Други събития, организирани от фондация Америка за България, Американския център, Американско посолство, Атлантическия клуб.
FACEBOOK
YOUTUBE