История

На 26.3.2016 г. беше проведено Учредително събрание на сдружението с нестопанска цел „Приятели на Америка”. Списъкът на учредителите е поместен на страница История, а обща снимка на учредителите е поместена в Нашата галерия.

На събранието беше приет Уставът на сдружението. Уставът и Декларацията за членство съгласно чл.11, ал.3 от Устава може да изтеглите в Изтегляне на устав.

На събранието беше избран Управителен съвет и Контролен съвет. Списъците с членовете на ръководството, професионалните им данни и ресорите на отговорности са поместени на страницата Ръководство. Контактна информация за тях може да намерите на страницата Връзка с нас. Списъкът с дарителите на сдружението е на страницата Благодарности.

На заседание на УС бяха приети списък с нови членове, които ще бъдат уведомени чрез личен имейл за необходимите действия за придобиване на пълно членство и получаване на членска карта. Номерът на банковата сметка e: УниКредит Булбанк IBAN: BG24UNCR70001522604758 BIC: UNCRBGSF.

Софийски градски съд регистрира сдружението на 20.4. 2016. Да пожелаем успех и дълъг живот на „Приятели на Америка”.

*******************

Учредителите на сдружението „Приятели на Америка“:

 1. Борислав Бойков Чилингиров – Самоков
 2. Велислав Николов Гроздев – Варна
 3. Георги Иванов Миланов – Чирпан
 4. Даниела Мирчева Банкова – София
 5. Йордан Христов Тренков – София
 6. Костадин Стаменов Станчев – София
 7. Недялка Гочева Чакалова – София
 8. Павлина Кръстева Маринова – София
 9. Панайот Иванов Панайотов – София
 10. Петър Димитров Балтов – София
 11. Райко Василев Масларски – Самоков
 12. Светослав Светозаров Риболов – София
 13. Росен Светославов Дамянов – София
 14. Христо Йорданов Кирчев – Варна

FoundersMeeting26 March2016

Седналите отляво надясно: Петър Балтов, Велислав Гроздев, Росен Дамянов, Георги Миланов, Йордан Тренков, Панайот Панайотов. Правите отляво надясно: Светослав Риболов, Христо Кирчев, Борислав Чилингиров, Даниела Банкова, Райко Масларски, Павлина Маринова, Недялка Чакалова, Костадин Станчев.

********************

На 3.5.2016 бяха учредени клонове на сдружението във Варна и Бургас.

******************** 

На 1.9.2016 бeше учреден клон на сдружението в Самоков.

********************

 

FACEBOOK
YOUTUBE