Ръководство

Управителен съвет
Йордан Христов Тренков – Председател, секретар, информационни технологии и уебсайт;
Евгени Гаврилов Пихуров – Заместник председател и касиер;
Александър Георгиев Николов – Правни въпроси, регионални структури в Североизточна България;
Георги Иванов Миланов – Регионални структури в Югоизточна България;
Костадин Стаменов Станчев – Управление на проекти и организация на събития;
Нели Събева Кокушарова – Регионални структури в Югоизточна България;
Петър Димитров Балтов – Счетоводство и финанси, външни връзки;
Росен Светославов Дамянов – Външни връзки, управление на проекти и организация на събития.

Контролен съвет
Райко Василев Масларски – Председател;
Борислав Бойков Чилингиров – Член;
Недялка Гочева Чакалова – Член.

Почетни членове
Христо Кирчев;
Юлия Берберян;
Райко Масларски.
  

Информация за ръководството
Александър Георгиев Николов – Варна – 1980 – Право, адвокат;
Борислав Бойков Чилингиров – Самоков – 1963 – Право, адвокат;
Георги Иванов Миланов – Чирпан – 1959 – История и география;
Евгени Гаврилов Пихуров – София – 1947 – Инженер електроника;
Йордан Христов Тренков – София – 1946 – Инженер електроника;
Костадин Стаменов Станчев  – София – 1988 – Политически науки;
Недялка Гочева Чакалова – София – 1947 – Английска филология;
Нели Събева Кокушарова  – Бургас – 1971 – Биология;
Петър Димитров Балтов – София – 1960 – Счетоводство, финанси;
Райко Василев Масларски – Самоков – 1955 – Ветеринарна медицина, право;
Росен Светославов Дамянов – София -1965 – Дентална медицина;
  

 

FACEBOOK
YOUTUBE