Бургас

Бургас

Членове на сдружението в клон Бургас:

  1. Димитър Митев – Управител
  2. Димитър Стоянов 2016-17
  3. Иван Тишев 2016-17
  4. Асен Проданов 2016-17
  5. Нели Кокушарова 2016-17
  6. Димитър Гайдов 2016-17
  7. Илко Иванов (Сливен) 2017
FACEBOOK
YOUTUBE