Варна

Варна Катедрален храм

Членове на сдружението в клон Варна:

  1. Христо Кирчев – Управител
  2. Ивелин Андонов – 2016-17
  3. Николай Киров – 2016-17
  4. Петър Радушев – 2016-17
  5. Александър Николов – 2017
  6. Иван Гоцев – 2017
  7. Александър Алексиев (Добрич) – 2017
FACEBOOK
YOUTUBE