Политика на поверителност и защита

Приятели на Америка е ангажирана със защитата на вашите данни. Ние поддържаме тайна на информацията за вас и се придържаме към политиката на несанкционирано използване на вашите персонални данни. Нашите сървъри са защитени с утвърдени в индустрията стандарти.

Този уебсайт дава връзка към други уебсайтове. Ние внимателно избираме тези връзки, но не можем да носим отговорност за съдържанието на свързаните уебсайтове или за тяхната политика на поверителност.

Персоналните данни, които събираме, са предоставени от вас доброволно. Ние можем да събираме ваши имейл адреси от посещението ви в сайта и от дарители за целите на комуникацията. Ние можем да използваме вашата информация, за да следим агрегирани данни, включително посещения на уебстраници и целия уебтрафик.

Ако имате някакви въпроси относно нашата политика на поверителност, моля потърсете ни на office@friendsofamerica.bg.

FACEBOOK
YOUTUBE